Εγγραφή στο Newsletter
Επισκευή

Πολύ συχνά μπορεί να παρουσιαστούν  βλάβες σε εξοπλισμό που δεν έχει συντηρηθεί σωστά για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή ή έχει καταπονηθεί κατά την χρήση του. Στο πλαίσιο της προσφοράς ολοκληρωμένων λύσεων η εταιρεία μας διαθέτει οργανωμένο τμήμα επισκευών για Μετασχηματιστές Μέσης Τάσης, Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη και UPS.  

 

Τα  εξειδικευμένα συνεργεία μας μπορούν να επέμβουν άμεσα στο πλαίσιο μιας κλήσης βλάβης ή  προγραμματισμένης επισκευής στον εξοπλισμό που παρουσιάζει το πρόβλημα, ενώ επίσης διαθέτουμε στόκ ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών στις παραπάνω περιπτώσεις.

 

Επίσης διαθέτουμε καθετοποιημένη μονάδα με εργαστήριο στις ιδιόκτητες μας εγκαταστάσεις στην Καλογρέζα, εξοπλισμένο με σύγχρονα όργανα μετρήσεων για τις πιο σύνθετες επισκευές που δεν μπορούν να γίνουν στον χώρο του πελάτη.