Εγγραφή στο Newsletter
Πίνακες Μέσης Τάσης

Αναπόσπαστο μέρος κάθε Υποσταθμού είναι ο Πίνακας Μέσης Τάσης που χρησιμεύει για τον χειρισμό, έλεγχο και προστασία του εξοπλισμού  που περιλαμβάνεται σε μια εγκατάσταση Μ.Τ. όπως Μετασχηματιστές, κινητήρες κτλ. Ο Πίνακας Μέσης Τάσης και τα υλικά που τον αποτελούν όπως Διακόπτες Φορτίου, Ασφαλειοδιακόπτες, Αυτόματοι διακόπτες ισχύος (Circuit Breaker), Ηλεκτρονόμοι Δευτερογενούς προστασίας, Μ/Σ μετρήσεων είναι έτσι επιλεγμένα για να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους και να προσφέρουν ασφάλεια στον χειρισμό, υψηλή αξιοπιστία με μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης.

 

Η εταιρεία μας είναι αντιπρόσωπος του Ιταλικού οίκου MELCOS στην Ελλάδα, ο οποίος ασχολείται με την κατασκευή Πινάκων Μέσης και Χαμηλής τάσης από το 1983. Απο καταβολής της βασίζεται στην συνεργασία των τμημάτων σχεδίασης, παραγωγής και μάρκετινγκ για να καλύπτει τις ανάγκες των πελατών της πάντα σε συνάρτηση με την υψηλή ποιότητα, αξιοπιστία, ποσότητα, κόστος και χρόνο παράδοσης του τελικού προϊόντος.

 

 

Η συνεχής εξειδίκευση του προσωπικού της MELCOS στις νέες τεχνολογίες επιτρέπει στην εταιρεία να επιτυγχάνει υψηλούς στόχους ποιότητας που πιστοποιούνται με ISO9001:2008 ώστε να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις συνδυάζοντας τυποποιημένα προιόντα σύγχρονων προδιαγραφών  με ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη.

 

 

Η εταιρεία μας επίσης συνεργάζεται για την προμήθεια Πινάκων Μέσης Τάσης με καταξιωμένους οίκους από την Ελλάδα εξασφαλίζοντας τον βέλτιστο χρόνο παράδοσης, όταν τα υλικά δεν βρίσκεται ήδη στο στόκ μας.