Εγγραφή στο Newsletter
Εγκατάσταση

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και UPS  σε όλη την Ελλάδα ξεκινώντας από το στάδιο της μελέτης έως την παράδοση του έργου στον πελάτη με το κλειδί στο χέρι.

 

Τα έμπειρα συνεργεία μας που στελεχώνονται από άρτια  εκπαιδευμένους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς, Ηλεκτρολόγους και Μηχανικούς έχουν την τεχνογνωσία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Το προσωπικό μας είναι εκπαιδευμένο σε όλους τους οίκους του εξωτερικού και είναι εξειδικευμένο στα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη, Πίνακες Μέσης Τάσης, UPS και ροηφόρους αγωγούς (Bus Bars) .

 

Όλες οι εργασίες  γίνονται με γνώμονα την ασφάλεια του προσωπικού και την λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων με βάση τις απαιτήσεις του πελάτη και τους διεθνείς κανονισμούς. Η εταιρεία μας είναι πιστοποιημένη κατά ISO OHSAS 18001 για την ασφάλεια και υγιεινή στην εργασία και εφαρμόζει τις αντίστοιχες οδηγίες κατά την εκτέλεση των έργων που αναλαμβάνει.

 

Μετά την εγκατάσταση η εταιρεία μας προσφέρει συμβόλαια συντήρησης και αποκατάσταση βλαβών στους πελάτες της. Το κάθε συμβόλαιο είναι δομημένο σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του κάθε πελάτη όσον αφορά τους ελέγχους που πραγματοποιούνται και την συχνότητα των επισκέψεων.