Εγγραφή στο Newsletter
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Γενικοί όροι

Η χρήση του διαδικτυακού μας τόπου (site) www.vpower.gr ιδιοκτησίας της εταιρείας V POWER υποδηλώνει συμφωνία με τους Όρους Χρήσης, τους οποίους παραθέτουμε προς ενημέρωση σας και οι οποίοι  διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας προς όλους εσάς που θα επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες του, και που σκοπό έχουν την ενημέρωσή σας για τα δικά σας δικαιώματα και υποχρεώσεις και την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην αναζήτηση και απόκτηση των προϊόντων και υπηρεσιών  που προσφέρουμε.

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Κάθε υλικό, εμπορικό σήμα, περιγραφή ή λοιπό περιεχόμενο του παρόντος site αποτελεί περιουσιακό στοιχείο και υπάγεται στη σχετική Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι προστατευμένο από τα νομικά και πνευματικά δικαιώματα του www.vpower.gr και από τρίτους που έχουν παραχωρήσει στην εταιρία V POWER τα παραπάνω υλικά για προώθηση των προϊόντων. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχομένου του παρόντος site (ολόκληρου ή μέρους αυτού) για προσωπική χρήση, η εκμετάλλευση / αφαίρεση / μετατροπή / αντιγραφή / ενοικίαση / δανεισμός / δημοσιοποίηση και προβολή του και για οποιαδήποτε αιτιολογία από τρίτους, χωρίς σχετική άδεια από την V POWER ή των τρίτων που έχουν παραχωρήσει τα παραπάνω υλικά για προώθηση των προϊόντων. Οι μάρκες και τα μοντέλα των προϊόντων αναφέρονται  ενδεικτικά.
Τα περιεχόμενα του site χρησιμοποιούνται μόνο σαν αγοραστική πληροφόρηση για τον υποψήφιο αγοραστή. Υλικό από το παρόν site δεν επιτρέπεται να πωληθεί, να διανεμηθεί ή να χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για κερδοσκοπικούς λόγους αλλά και για σκοπούς οι οποίοι θίγουν τα συμφέροντα της εταιρίας (παραγωγή λογότυπων, παιδική πορνογραφία, εκμετάλλευση, ανέντιμο κέρδος, προσβολή δημοσίας αιδώ κ.λπ.) και απαγορεύει ο νόμος.
Κανένα μέρος του παρόντος site δεν επιτρέπεται να προβάλλεται μόνιμα ή περιοδικά από κανέναν άλλο διακομιστή (web server).
Για οποιαδήποτε παραποίηση η παραβίαση των ανωτέρω όρων, αρμόδια για την εφαρμογή του νόμου θα είναι τα Ελληνικά δικαστήρια.

 

Σύνδεσμοι με άλλα site

Οι σύνδεσμοι (links) που βρίσκονται στο www.vpower.gr πιθανόν να σας μεταφέρουν εκτός του δικτύου του. Στην περίπτωση αυτή η V POWER δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, την ακρίβεια, τη λειτουργία, καθώς και για τυχόν μεταγενέστερες αλλαγές στα site αυτά.

 

Δικαίωμα τροποποίησης/ανανέωσης όρων & προϋποθέσεων

Η  V POWER διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή ανανέωσης των όρων και των προϋποθέσεων συναλλαγών, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

 

Ισχύον Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης αλλά και όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του www.vpower.gr διέπονται και συμπληρώνονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το Νόμο, παύει να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

 

Επιστροφές

Επιστροφές ή αντικαταστάσεις προϊόντων γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συνεννόησης και εφ' όσον το προϊόν δεν έχει ανοιχτεί ή χρησιμοποιηθεί. Επίσης, επιστροφές δεν γίνονται αποδεκτές, σε περιπτώσεις φθοράς ή αλλοίωσης της συσκευασίας του. Το κόστος των Μεταφορικών, όλων των επιστρεφομένων προς την Εταιρεία προϊόντων, βαρύνει τον αγοραστή. Η  V POWER διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδέχεται επιστροφές προϊόντων όταν κρίνει ότι συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι ή έχει γίνει κακή χρήση του προϊόντος.