Εγγραφή στο Newsletter
Συντήρηση Φωτοβολταικών

Συμβαδίζοντας με τις νέες τεχνολογίες και συγκεκριμένα την ανάπτυξη των Φωτοβολταϊκών σταθμών, η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες συντήρησης των Υποσταθμών Φ/Β εγκαταστάσεων .

 

Η πολυπλοκότητα του εξοπλισμού που περιλαμβάνει ένας Φωτοβολταϊκός σταθμός απαιτεί την σωστή συντήρηση του έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή απόδοση και η ελαχιστοποίηση των διακοπών λειτουργίας. Κάθε μη προγραμματισμένη διακοπή λόγω βλάβης κοστίζει σε χρήμα καθώς σταματά την παραγωγή και μπορεί να χρειαστεί ημέρες για να αποκατασταθεί.

 

Με τον σωστό σχεδιασμό της προληπτικής συντήρησης καταφέρνουμε να διαγνώσουμε πιθανά μελλοντικά προβλήματα και να αποφύγουμε αστοχίες υλικών ή κάποια απροσδόκητη διακοπή στην λειτουργία του Υποσταθμού.