Εγγραφή στο Newsletter
Συντήρηση

Έχοντας ως εχέγγυο την τεχνική ικανότητα και την εμπειρία του προσωπικού μας προσφέρουμε άρτιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και ολοκληρωμένες λύσεις συντήρησης. Η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού μας στο γνωστικό αντικείμενο και η εξειδίκευση στις νέες τεχνολογίες των Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Πινάκων Μ.Τ., Μετασχηματιστών Ισχύος, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών, UPS και Ροηφόρων αγωγών (Bus Ducts) εγγυάται την άριστη εκτέλεση των έργων που μας ανατίθενται, είτε πρόκειται για συντήρηση ή για αποκατάσταση βλαβών.

 

Το μεγάλο πλεονέκτημα της εταιρείας μας είναι η εξειδίκευση των Μηχανικών μας στην συντήρηση, επισκευή και εγκατάσταση Υποσταθμών Μέσης Τάσης, Πινάκων Μ.Τ., Μετασχηματιστών Ισχύος, Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών, UPS και Ροηφόρων αγωγών (Bus Ducts).

 

Στο φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρουμε συμπεριλαμβάνονται πέραν της συντήρησης και η επίλυση προβλημάτων, αποκατάσταση βλαβών, δοκιμές του εξοπλισμού, επισκευές, αντικαταστάσεις υλικών κτλ.

 

Καλύπτουμε τις ανάγκες συντήρησης κάθε πελάτη με την κατάρτιση Προγραμμάτων Συντήρησης που περιλαμβάνουν όλους τους απαραίτητους ελέγχους για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του προς συντήρηση εξοπλισμού και τον απαιτούμενο κάθε φορά αριθμό επισκέψεων.

 

Επίσης διαθέτουμε στις αποθήκες μας στοκ ανταλλακτικών άμεσης ανάγκης για άμεση κάλυψη, καθώς επίσης υπάρχουν ετοιμοπαράδοτοι Μετασχηματιστές Χυτορητίνης και Ελαίου, Πίνακες Μέσης Τάσης, Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη και UPS για όποια κρίσιμη περίπτωση παρουσιαστεί.

 

Συντήρηση Υποσταθμών Μ.Τ.

 

Ο Υποσταθμός Μέσης Τάσης είναι η καρδιά ενός συστήματος διανομής ενέργειας και η σωστή συντήρηση του εγγυάται την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του. Κάθε  κομμάτι του εξοπλισμού που συνθέτει  έναν Υποσταθμό Μ.Τ., όπως Μετασχηματιστής Ισχύος (Ελαίου ή Χυτορητίνης), Πίνακας Μέσης Τάσης, Πίνακας Χαμηλής Τάσης ελέγχεται σχολαστικά από εξειδικευμένους τεχνικούς με σύγχρονα όργανα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλή κατάσταση  τους.

 

Με τον σωστό σχεδιασμό της προληπτικής συντήρησης καταφέρνουμε να διαγνώσουμε πιθανά μελλοντικά προβλήματα και να αποφύγουμε αστοχίες υλικών ή κάποια απροσδόκητη διακοπή στην λειτουργία του Υποσταθμού.

 

Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών

 

Τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη αποτελούν την πιο αξιόπιστη εφεδρική πηγή ενέργειας σε  εγκαταστάσεις όπως Νοσοκομεία, Αεροδρόμια, Κρατικά κτίρια, τηλεπικοινωνιακοί σταθμοί, καταστήματα τροφίμων και άλλα. Όταν απαιτηθεί  από τις συνθήκες(π.χ. διακοπή από ΔΕΗ)  το Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος εκκινεί αυτόματα και αναλαμβάνει το φορτίο της  εκάστοτε εγκατάστασης για να συνεχιστεί η λειτουργία της.

 

Για να είναι το Η/Ζ πάντα σε ετοιμότητα πρέπει να συντηρείται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή . Οι έμπειροι τεχνικοί μας μπορούν να εκτελέσουν όλους τους απαιτούμενους προληπτικούς ελέγχους και εργασίες της προληπτικής συντήρησης έτσι ώστε όχι μόνο το Η/Ζ  αλλά και  ο πίνακας μεταγωγής/αυτοματισμού με τον οποίο  συνεργάζεται να είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση .

 

Συντήρηση UPS (Συστήματα Αδιάλειπτης Παροχής Ισχύος)

 

Τα UPS τοποθετούνται σε κρίσιμα φορτία όπου δεν πρέπει να υπάρχει η παραμικρή διακοπή παροχής ισχύος σε οποιαδήποτε περίπτωση. Η σωστή προληπτική συντήρηση τους εγγυάται ότι θα παρέχουν αδιάλειπτη και καθαρή ενέργεια στον εξοπλισμό που τροφοδοτούν ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα διακοπής της λειτουργίας αυτού.

 

Συντήρηση Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων

 

Η εταιρεία μας επίσης αναλαμβάνει την συντήρηση Πυροσβεστικών Συγκροτημάτων τα οποία προστατεύουν τον παραπάνω εξοπλισμό ή κτιριακές υποδομές από περίπτωση πυρκαγιάς. Τα Π.Σ. είναι κρίσιμης σημασίας καθώς σε αυτά τα συστήματα κάθε αστοχία εκκίνησης μπορεί να έχει δυσάρεστες συνέπειες. Ο τακτικός έλεγχος και η σωστή συντήρηση εξασφαλίζουν ότι το Π.Σ. θα λειτουργήσει κανονικά όποτε αυτό απαιτηθεί.

 

Επιπλέον με τα εξειδικευμένα συνεργεία άμεσης επέμβασης και το στόκ ανταλλακτικών που διαθέτουμε μπορούμε να αποκαταστήσουμε έκτακτες βλάβες σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.